Nezapojovat se do hovoru o fotbale znamená v současnosti naprostou sociální izolaci.