Jednou bych chtěl kreslit komiks o nějaký punkerce…