Milí čtenáři,

abych se odlišil od všech prezidentů úřadujících za libovolných režimů, nepřináším novoroční projev ani vánoční poselství, ale koncoroční výlev.

V minulém roce jsem se nesnažil přestat kouřit, tak se mi to ani nepodařilo. Nemám nic společnýho s Rusnokem, tak na tomto místě nemůžu prohlásit nic o tom, jak je ten chlap prostě awesome, i kdyby stál v čele vojenský junty. Ačkoliv jsem udělil amnestii the Cat, zůstala sedět na chodbě před dveřma a vydávala zvuky, z čehož jsem pochopil, že si svobodu nepřeje.

Celý rok jsem usiloval o to být nejlepší verzí toho, co jsem. Byl jsem tedy nejlepším nejhorším koncipientem v historii naší kanceláře.

Do další jednotky, kterou společenský úzus pojmenoval rokem, si jako již tradičně nekladu žádná předsevzetí. Snad jen změnit práci. Jako loni, předloni, rok před předloni…

A taky bejt menší prase, neboť jak praví jedno novozákonní moudro, právo pastvy se vztahuje na každý druh hospodářských zvířat, nikoli však na prasata a drůbež (ustanovení § 1279 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

Mějte úspěšný nový rok!