Další, koho se můžete ptát na pikantnosti, bude Antonie. Tak směle do toho ;)