…aneb jak jsem se proti své vůli stal kulturnějším.