Nutno dodat, že zejména křížení Japonců s jinými národy se ukázalo být zničující.