Adam po neúspěchu s pěstováním rostlin přešel na pěstování neuspokojivých vztahů. Od ženy čeká, že bude reprezentativní, inteligentní, samostatná, úspěšná a cílevědomá. Ve skutečnosti jsou objekty jeho citů  obvykle zadané, zmítané krizí identity, nebo bez zájmu o navázání byť i neuspokojivého vztahu. Natálie se pohybuje mezi všemi zmíněnými kategoriemi.